ข้อมูลวันที่ 18 ม.ค. 2562, 18:00 น.
สกุลเงิน ซื้อ ขาย
 USD
 EUR
 GBP
 CNY
 JPY
 HKD
 SGD
 KRW